Perfil do usuário

Wentzell Nickie

Resumo da Biografia

Á Châu Land Miền BAC - Sàn Kinh Doanh Bất Động Sản Lớn Tại Miền Bac. Hotline 0938 823 828, Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển – đầu tư bền vững, Á CHÂU LAND MIEN BAC luôn phấn đầu trở thành công ty chuyên về lĩnh vực Bất động sản, có vị thế cao, phát triển vững mạnh toàn diện, xứng tầm tại thị trường Việt Nam và từng bước mở rộng sang thị trường Quốc tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt và khẳng định vị thế của người Việt trên đấu trường quốc tế.

Bat Dong San Achau land Mien Bac