Perfil do usuário

Lance Aichele

Resumo da Biografia

Á Châu Land Miền TRUNG - Sàn Kinh Doanh Bất Động Sản Lớn Tại Miền TRUNG. Hotline 0938 823 828, Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển – đầu tư bền vững, Á CHÂU LAND MIEN TRUNG luôn phấn đầu trở thành công ty chuyên về lĩnh vực Bất động sản, có vị thế cao, phát triển vững mạnh toàn diện, xứng tầm tại thị trường Việt Nam và từng bước mở rộng sang thị trường Quốc tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt và khẳng định vị thế của người Việt trên đấu trường quốc tế.

Bat Dong San Achau land Mien Trung