Perfil do usuário

Rusk Brevard

Resumo da Biografia

Thông tin Giới thiệu về chủ đầu tư HongKong Land HongKong Land là càng chủ đầu tư và xây dựng BDS dẫn đầu tại khu Châu Á, ẩn chứa các dự án Nổi trội ở những quốc gia và trong số đấy có cản Việt Nam. ở thị trường Việt Nam, công ty HongKong Land cũng liên tục gi nhận ấn cho mình Với nhiều Các dự án được nhận định cao do Quý khách hàng lẫn giới chuyên gia. tại bài viết ngày hôm tại, SaleReal sẽ cùng Quý khách hàng đi Sơ nét Những thông tin Khái quát về chủ đầu tư HongKong Land. HongKong Land là ai? HongKong Land tên đầy đủ là HongKong Land Limited, được ra lập vô 5 1889 ở Bermuda và có trụ sở chánh đặt ở Hong Kong. HongKong Land còn được biết tới là càng nên viên của tập đoàn Jardine Matheson. nói từ khi thành lập, HongKong Land đã chào rộng phạm vi hoạt động qua những quốc gia và thắng lợi

HongKong Land Vietnam