Perfil do usuário

Bird Mcnicholas

Resumo da Biografia

Khái quát về chủ đầu tư Tiến Phát Corp Tiến Phát Corp là một đơn vị đầu tư sẽ được nên lập vào năm 2012 hoạt động chính ở lĩnh vực đầu tư BDS ở thị trường thành phố bể Chí Minh. thắng lợi và tạo được thụ chú ý Với dự án đầu Tây là là chung cư đẳng cấp The Ascent Thảo Điền. Tiến Phát Corp mau chóng ghi dấu được đáng tin cậy và tìm năng của mình trong số vấn đề triển khai Các dự án căn hộ. Nội dung bài viết này sẽ là thông tin kinh tiết về chủ đầu tư Tiến Phát Corp và SaleReal muốn cập nhật lại Quý khách hàng. Thêm vô đó là một vài thông tin Những dự án mà chủ đầu tư Tiến Phát Corp đang phát triển. Hi vọng bài viết sẽ Làm Quý khách có thêm Các thông tin hữu nghi. chủ đầu tư Tiến Phát Corp Nguyên là công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Tiến Phát. Tiến Phát Corp chánh thức thành lập vào năm 2017 tính lại tại đã có mặt trên sàn bất động sản

Tiến Phát