Perfil do usuário

Millsaps Siegal

Resumo da Biografia

DGM là giải pháp đào tạo digital marketing cho doanh nghiệp và cá nhân với các khóa học thực chiến online có tính ứng dụng và thực hành cao nhất. Từ đào tạo doanh nghiệp đến Online Learning DGM là thương hiệu tách ra từ mảng đào tạo doanh nghiệp của Thế giới Marketing và mở rộng ra đào tạo online toàn bộ khóa học. Đào tạo Online Tư vấn Digital Tư vấn khởi nghiệp Chuyển đổi số 12 năm kinh nghiệm digital marketing 93% Tư duy toàn diện từ marketing, quản trị và khởi nghiệp 90% mrduan Học ngay hôm nay... Chúng tôi dậy những điều chúng tôi được đào tạo bài bản, làm thành công và đóng gói thành khóa học online cho bạn. Bắt đầu với nền tảng số giúp khách hàng có thể học được mọi nơi, được hỗ trợ toàn bộ thời gian đào tạo của chúng tôi. Khóa học sẽ được update video và tài nguyên liên tục. Chúng tôi chia sẻ toàn bộ casestudy marketing khi chúng tôi làm dịch vụ cho bạn. Kiến thức chuẩn Từ những kiến thức học thuật về Marketing của Phillip Kolter đến Hubspot, Salesforce...và các chuyên gia hàng

dao tao seo